Home / Support

Project VI20OI087

Samenwerkingsverband Noord Nederland

regeling VIA2020 organisatie-innovatie

GROEN of BLAUW

In dit project wordt door het Samenwerkingsverband Noord Nederland het inschakelen van een externe deskundige voor het opstellen en implementeren van plan gesubsidieerd, waardoor O&N B.V. zich in de toekomst kan gaan toeleggen op de productie en verkoop van kleurstoffen, die uit algen kunnen worden gewonnen.

De voor de productie van kleurstoffen benodigde algen worden gekweekt met behulp van de door O&N B.V. ontwikkelde technieken en methoden.